سامانه عیب یاب هوشمند تستا > خرید شارژ


با روش های متنوع خرید شارژ، در هر زمان و مکانی، می توانید به راحتی حساب کاربری خود را شارژ کرده و از خدمات دستگاه عیب یاب هوشمند تستا لذت ببرید.
کاربر گرامی در هیچ یک از مراحل خرید از دکمه های Back ,Refresh و Forward استفاده نکنید در غیر اینصورت خرید شما با اشکال مواجه خواهد شد.
در صورت بروز مشکل در حین عملیات خرید، اطلاعات شارژ کارت های شما تنها به آدرس ایمیل شما ارسال می شود، لذا در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت فرمایید.
در صورت عدم نمایش و یا عدم دریافت ایمیل حاوی رمز شارژ کارت، لطفا شماره 16 رقمی کارت بانکی به همراه تاریخ تراکنش و یا کد پیگیری را به آدرس ایمیل epay@bmi.ir ارسال نمایید تا کد رمز شارژ خریداری شده مجددا برای شما ارسال گردد.

خرید شارژ

لطفاً یکی از روشهای شارژ زیر را انتخاب کنید:

راهنمای خرید شارژ

گام اول، وارد کردن شماره تلفن همراه و انتخاب مبلغ شارژ در گام اول، با بررسی مقادیر شارژ ارائه شده ( صد هزار ریالی، دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی، یک میلیون ریالی) مبلغ شارژ مورد نظر خود را با کلیک بر روی ان انتخاب کنید. اگر از مبلغ دلخواه استفاده می‌کنید لطفا دقت داشته باشید که مبلغ انتخاب شده باید ضریب ۱۰۰۰ باشد.

پیگیری خرید شارژ

img01

Sushi Gumbo Beetroot

Sushi gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion okra wakame tomato.

img02

Pea Sprouts Fava Soup

Lotus root water spinach fennel kombu maize bamboo shoot green bean swiss chard seakale pumpkin onion chickpea gram corn pea.

img03

Turnip Broccoli Sashimi

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery. Bunya nuts black-eyed pea prairie turnip leek lentil turnip greens parsnip.

img04

Asparagus Cucumber Cake

Chickweed okra pea winter purslane coriander yarrow sweet pepper radish garlic brussels sprout groundnut summer purslane earthnut pea tomato spring onion azuki bean gourd.

img05

Magis Kohlrabi Gourd

Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori. Grape wattle seed kombu beetroot horseradish carrot squash brussels sprout chard.

img06

Ricebean Rutabaga

Celery quandong swiss chard chicory earthnut pea potato. Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori.

img02

Noodle Curry

Lotus root water spinach fennel kombu maize bamboo shoot green bean swiss chard seakale pumpkin onion chickpea gram corn pea.Sushi gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd.

img06

Leek Wasabi

Sushi gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion okra wakame tomato.

img01

Green Tofu Wrap

Pea horseradish azuki bean lettuce avocado asparagus okra. Kohlrabi radish okra azuki bean corn fava bean mustard tigernut wasabi tofu broccoli mixture soup.

img03

Tomato Cucumber Curd

Chickweed okra pea winter purslane coriander yarrow sweet pepper radish garlic brussels sprout groundnut summer purslane earthnut pea tomato spring onion azuki bean gourd.

img01

Mushroom Green

Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori. Grape wattle seed kombu beetroot horseradish carrot squash brussels sprout chard.

img04

Swiss Celery Chard

Celery quandong swiss chard chicory earthnut pea potato. Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori.

img02

Radish Tomato

Catsear cauliflower garbanzo yarrow salsify chicory garlic bell pepper napa cabbage lettuce tomato kale arugula melon sierra leone bologi rutabaga tigernut.

img06

Fennel Wasabi

Sea lettuce gumbo grape kale kombu cauliflower salsify kohlrabi okra sea lettuce broccoli celery lotus root carrot winter purslane turnip greens garlic.

img01

Red Tofu Wrap

Green horseradish azuki bean lettuce avocado asparagus okra. Kohlrabi radish okra azuki bean corn fava bean mustard tigernut wasabi tofu broccoli mixture soup.